Main menu

Avancerad Offert- och Fakturamall i Excel

För att få företaget att växa är det viktigt att ha kontroll över sitt ekonomiska flöde.

Ett bokföringsprogram hjälper dig i en del med detta. Mitt val har fallit på BLEkonomi som är ett lättanvänt bokföringspriogram och har fördelen att det finns både på PC och Mac.

Jag har med stöd av en offert och faktureringsmall från Zervant skapat dynamik i den nya mallen och jag vill också dela med mig av min kunskap.

Mallen är en Excel-mall med mycket formler och en del VBA-kod.

Den kan laddas ner här.