Main menu

Köra DNS-320L från USB-minne

Följ instruktionerna här. Observera att mountpointen troligtvis är "/mnt/USB/USB1_b1" istället för den som är angiven i instruktionerna. Detta behöver tas hänsyn till i kommandona och även justering av skriptet "setup.sh"

Ev kan formatering av USB-minne behöva göras på annat sätt. Dessa återfinns här.