Main menu

Synkronisera artiklar i Joomla med Twitter och Facebook

Genom en del efterforskning och viljan att endast använda kostnadsfria moduler/plugins till Joomla lyckades jag få ihop en fungerande lösning:

  1. Installera OSE RSS Feed Syndicator
  2. Välj Component/OSE RSS och sätt upp de kategorier som du vill ha RSS-feed på
  3. Lägg upp dessa feeds på tex menyn (Menues/Main Menu/Add New Menu item) så att dom är tillgängliga via ett normalt http-anrop
  4. Skapa konto på Hootsuite
  5. Sätt upp "streams" för ditt Twitter- och Facebook-konto
  6. Gå till Publisher i Hootsuite och välj RSS Feeds. Sätt upp en feed till ditt twitterkonto och en till ditt facebook-konto. Koppla dessa till den http-adress som du fick i punkt 3. Välj lämplig takt som Hootsuite kontrollerar din RSS-feed, jag har satt min på "hour"

Lycka till.