Main menu

Stöd för Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

Jag kan hjälpa er att implementera eller genomföra IT-säkerhetsgranskning av er verksamhet enligt ISO 27000 (LIS, Ledningssystem för InformationsSäkerhet)