Main menu

Purple Technician

Din leverantör av System- och tekniklösningar inom IT-området

Tjänster Läs mer

Mjukvara

Utveckling av mjukvara

Utveckling av applikationer och spel

Läs mer
Dator

Datornätverk

Installation, konfigurering, felsökning och support av nätverk, klienter, servrar och programvaror

Läs mer
Konsult

Konsulttjänster

Systemdesign, Weblösningar, IT-säkerhet, Utbildning m.m.

Läs mer

Xcode 6.2 and GitHub integration

Many tutorials exist on older Xcode-versions on this subject but here is how I found a solution:

 • Create your Xcode project with a local Git repository and write some code
 • Create your GitHub remote repository on GitHub but do not initialize it and do not add a readme.md file.
  Easiest is to choose a repo name that is identical to your projectname.
 • Click Menu-Source Control/"Project name"-master/Configure "Project name"
 • Click on the “Remotes” tab
 • Click the “Add Remote” button down at the bottom
 • In the Add a Remote dialog box you have two fields to fill out
  • In the name field enter the name of the GitHub repository you just created
  • In the location field paste in the URL from GitHub for your repo
   • It will look like this: https://github.com/your-account-name/your-repo-name
 • Now you have a connected local and remote repository

Köra DNS-320L från USB-minne

Följ instruktionerna här. Observera att mountpointen troligtvis är "/mnt/USB/USB1_b1" istället för den som är angiven i instruktionerna. Detta behöver tas hänsyn till i kommandona och även justering av skriptet "setup.sh"

Ev kan formatering av USB-minne behöva göras på annat sätt. Dessa återfinns här.

DNS-320 med Fun_plug och Shellshock sårbarheten

FFP-0.7 innehåller Bash med v4.1.011. Denna version innehåller Shellshock-sårbarheten.

Uppgradera genom att gå in i CLI via SSH och kör kommandot "slacker -a". Markera därefter Kylex:bash-4-3-27-arm-1.txz (eller senare) och tryck OK.

Har du inte Kylex-package-list installerad så gör du detta genom att köra "uwsiteloader.sh" och välja till Kylex. Har du inte uwsiteloader installerad så finns instruktionerna här.

Shellshock och OS X

Brister i Bash har upptäckts som påverkar många hustratusentals datorer som är anslutna till internet. Bash är ett CLI som används på huvuddelen av Linux-instalaltionerna, på många Unix-installationer och vissa BSD samt även OS X sedan 10.3.

Enkelt beskriven information finns här. Patch för OS X finns här (tyvärr anser Apple att den inte är tillräckligt kritiskt för att ligga i Apple Store)