Main menu

Purple Technician

Din leverantör av System- och tekniklösningar inom IT-området

Tjänster Läs mer

Mjukvara

Utveckling av mjukvara

Utveckling av applikationer och spel

Läs mer
Dator

Datornätverk

Installation, konfigurering, felsökning och support av nätverk, klienter, servrar och programvaror

Läs mer
Konsult

Konsulttjänster

Systemdesign, Weblösningar, IT-säkerhet, Utbildning m.m.

Läs mer

Köra DNS-320L från USB-minne

Följ instruktionerna här. Observera att mountpointen troligtvis är "/mnt/USB/USB1_b1" istället för den som är angiven i instruktionerna. Detta behöver tas hänsyn till i kommandona och även justering av skriptet "setup.sh"

Ev kan formatering av USB-minne behöva göras på annat sätt. Dessa återfinns här.